Waarom kiest u voor MiGuide?

In uw praktijk ziet u dagelijks mensen met diabetes type 2 voor wie een gezondere leefstijl van essentieel belang is om chronische complicaties te voorkomen. Het veranderen van gewoontes is echter voor velen een moeilijke opgave. Zij hebben intensieve begeleiding nodig om gezonde gewoontes aan te leren én vol te houden.

U kunt deze mensen nu doorverwijzen naar de GLI van MiGuide. Wij bieden namelijk het CooL (Coaching op Leefstijl) programma aan, specifiek voor mensen met diabetes type 2. Dit doen we volledig digitaal en in combinatie met de MiGuide app. Hierdoor sluit het direct aan bij de ketenzorg.

Waarom kiest u voor MiGuide?

In uw praktijk ziet u dagelijks mensen met diabetes type 2 voor wie een gezondere leefstijl van essentieel belang is om chronische complicaties te voorkomen. Het veranderen van gewoontes is echter voor velen een moeilijke opgave. Zij hebben intensieve begeleiding nodig om gezonde gewoontes aan te leren én vol te houden.

U kunt deze mensen nu doorverwijzen naar de GLI van MiGuide. Wij bieden namelijk het CooL (Coaching op Leefstijl) programma aan, specifiek voor mensen met diabetes type 2. Dit doen we volledig digitaal en in combinatie met de MiGuide app. Hierdoor sluit het direct aan bij de ketenzorg.

NIEUW

Doorverwijzen naar de GLI terwijl u zicht houdt op uw patiënt!

De voordelen

We hebben de grootste voordelen voor u op een rijtje gezet: 

  • U kunt als zorgverlener de voortgang van uw patiënt monitoren

  • Effectievere interventie door de inzet van eHealth

  • Betere samenwerking tussen leefstijlcoach, patiënt en zorgverlener

  • GLI als verlengstuk van de ketenzorg

Voor wie?

U kunt mensen doorverwijzen naar ons, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • met diabetes type 2;
  • van 18 jaar of ouder;
  • met een BMI van boven de 25;
  • die gemotiveerd zijn om de leefstijl aan te passen;

Het programma

Het CooL-programma duurt 2 jaar en bestaat uit een-op-een sessies en groepsbijeenkomsten met een MiGuide leefstijlcoach. Wij bieden deelnemers daarnaast dagelijkse ondersteuning vanuit de MiGuide app. Dit doen we door concrete doelen om te zetten in dagelijkse uitdagingen, zodat deelnemers met kleine stapjes gezonde gewoontes eigen maken.

In de MiGuide app kunnen deelnemers ook voeding, beweging en meetwaardes bijhouden, waar u als zorgverlener ook toegang tot heeft. Hierdoor blijft u als zorgverlener ook betrokken bij de voortgang en kunt u de zorg aan uw patiënt hierop aanpassen.

Evidence based

De effectiviteit van het programma is wetenschappelijk onderzocht door Maastricht University in samenwerking met Tilburg University. De resultaten laten zien dat de kwaliteit van leven significant toeneemt en er een aanhoudende gewichtsafname bereikt wordt. (Bron)

Sinds 2019 wordt dit programma vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, mits de patiënt voldoet aan de medische eisen en is verzekerd bij CZ, VGZ, Zilveren Kruis Achmea en Menzis.

Vraag een gesprek aan

Heeft u interesse om MiGuide als GLI aanbieder op te nemen? Of heeft u nog vragen? Vul dan onderstaande contactformulier in.