Support zorgverleners2024-05-30T08:03:05+02:00 

Veelgestelde vragen

Over CooL-MiGuide
Wat is het verschil tussen de GLI programma’s CooL, Slimmer en BeweegKuur?2022-03-07T13:48:38+01:00

Er zijn vier erkende GLI programma’s die vergoed worden door de basisverzekering. CooL is het enige programma dat wordt aangeboden door 1 persoon, namelijk een leefstijlcoach.

Bekijk deze tabel voor een uitgebreide vergelijking van de 4 programma’s. Let op: hierin staat het basis CooL programma. De toevoegingen vanuit MiGuide staan hier dus niet in!

Wat onderscheidt het CooL-MiGuide programma van andere aanbieders?2024-05-22T11:01:40+02:00

Wij voegen een belangrijke – inmiddels onmisbare – component toe aan het reeds bestaande CooL programma: online ondersteuning. Hiermee slaan we op unieke wijze een brug tussen zorg, leefstijl en technologie.

Doordat het online MiGuide platform een vast onderdeel van het CooL programma is, krijgen deelnemers dagelijkse leefstijl ondersteuning vanuit de app en kan diens leefstijlcoach en huisarts / POH de voortgang volgen in het zorgportaal.

Daarnaast hebben wij een team van professionals om zowel deelnemers als leefstijlcoaches te ondersteunen, zodat zij zich kunnen concentreren op de inhoud.

Door deze toevoegingen kunnen we het programma efficiënter inrichten, het aantal contactmomenten met de deelnemers vergroten en de effectiviteit bevorderen.

Hoe kan ik als zorgverlener naar CooL-MiGuide doorverwijzen?2024-05-22T11:00:52+02:00

Verwijzen is mogelijk via de zorggroep, ZorgDomein en VIPLive. Ook handmatige doorverwijzingen kunnen wij verwerken.

Werk je met een ander systeem? We kijken graag met je naar de mogelijkheden! Neem contact op met onze Service Desk: / 085-0066872.

Wat zijn de voordelen voor mij als zorgverlener?2022-03-07T13:51:33+01:00

Naast een effectief programma, waarmee we mensen met (ernstig) overgewicht helpen om gezonder te gaan leven op een manier dat ze deze gezonde leefstijl écht vol kunnen houden, streven we ernaar om jou als zorgverlener te ontzorgen.

Indien gewenst kun je je patiënt op afstand volgen terwijl hij/zij het programma doorloopt. Alle deelnemers krijgen namelijk toegang tot de MiGuide app om gegevens zoals voeding, beweging en gewicht bij te houden.  Wij kunnen gemakkelijk en kosteloos het MiGuide portaal installeren. Wij koppelen hiervoor met het HIS. Je kunt dan in het MiGuide portaal de gegevens inzien die je patiënt in de app heeft ingevoerd. De patiënt dient hier toestemming voor te geven.

Wat zijn de voordelen voor mijn patiënt?2024-05-22T10:59:52+02:00

Deelnemers aan het CooL-MiGuide programma kunnen (een deel van) de bijeenkomsten online bijwonen. Dat maakt het voor een grotere groep mensen makkelijker om deel te nemen.

Zij krijgen bovendien toegang tot de MiGuide app. Via de app ontvangen zij dagelijks inspiratie en herinneringen om actief aan de gezonde gewoontes te blijven werken. Ook kunnen zij hier o.a. voeding, beweging en gewicht bijhouden. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor de leefstijlcoach en/of de huisarts en praktijkondersteuner (mits de deelnemer hier toestemming voor geeft), wat bijdraagt aan de persoonsgerichte coaching.

Door de inzet van nieuwsbrieven en een Facebook community worden extra contactmomenten gecreëerd, wat de effectiviteit bevordert.

De Service Desk van MiGuide is op werkdagen bereikbaar op en 085-0066872 voor o.a. vragen over het programma, het verzetten van afspraken en het gebruik van de MiGuide app.

Voor welke patiënten is dit programma geschikt?2024-05-22T10:59:04+02:00

Patiënten kunnen deelnemen aan het CooL-MiGuide programma als zij voldoen aan de inclusiecriteria:

 • 18 jaar of ouder;
 • Overgewicht (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten, slaapapneu, artrose of een vergrote buikomvang heeft (vrouwen groter dan 88 cm, mannen groter dan 102 cm);
 • Of ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30).

Daarnaast is het van belang dat zij:

 • Nederlands kunnen spreken en lezen;
 • Redelijk digitaal vaardig zijn en over een smartphone beschikken;
 • Gemotiveerd zijn om gedurende 2 jaar aan de slag te gaan met hun leefstijl!
Wat is het verschil tussen de reguliere GLI en de digitale GLI2023-02-09T10:50:13+01:00

Op dit moment is het standpunt van het RIVM dat de digitale GLI kan worden gezien als een technische variant van de fysieke GLI, mits de werkzame elementen en de basisopzet  van de GLI geborgd zijn.

Het uitgangspunt van de CooL/MiGuide variant is dat het CooL-programma wordt aangeboden door middel van beeldbellen met de toevoeging van het MiGuide platform en de MiGuide-app. Hierbij wordt de opzet, de einddoelstellingen en de werkzame elementen behouden zodat de effectiviteit van CooL geborgd blijft.

 

Is MiGuide bevoegd om het CooL-programma aan te mogen bieden?2023-02-09T11:01:14+01:00

MiGuide heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de interventie-eigenaren (Expertisecentrum Leefstijlinterventies) van het CooL-programma. Hiermee hebben zij uitgesproken overtuigd te zijn van de meerwaarde van de digitale variant naast de reguliere variant. Dit betekent dat wij voldoen aan alle voorwaarden die zij stellen om als CooL-aanbieder naar buiten te mogen treden.

Over het MiGuide platform
Wat kost het MiGuide platform voor de praktijk?2024-05-22T11:15:56+02:00

Wanneer je als huisartsenpraktijk het MiGuide platform wilt afnemen zonder doorverwijzing naar het CooL-MiGuide programma, wordt de licentie vergoed vanuit segment 2. De kosten voor een licentie zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal patiënten per praktijk en de afspraken die er zijn met de zorgverzekeraar. Voor praktijken die doorverwijzen naar het CooL-MiGuide programma, wordt het platform kosteloos geïnstalleerd.

Wij denken graag met je mee, dus neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of stel je vraag via onze contact pagina.

Wat kan ik doen als ik MiGuide niet in mijn HIS zie?2022-01-04T12:24:37+01:00
Ik heb geen NHGDoc, kan ik dan wel met MiGuide gaan werken?2022-03-07T14:11:15+01:00

Jazeker! Je krijgt dan toegang tot een light versie van NHGDoc zodat MiGuide geïntegreerd kan worden in het HIS.

Ik zie mijn patiënt niet in het MiGuide zorgportaal, hoe komt dat?2022-01-04T12:25:02+01:00

Het is mogelijk dat je patiënt al gebruikmaakt van de app, maar nog niet gekoppeld is aan het HIS. In dat geval dient er voor de patiënt een persoonlijke koppelcode aangemaakt te worden. Wanneer je patiënt deze invoert de app en toestemming geeft voor het uitwisselen van gegevens, is de koppeling gereed.

Klik hier voor de demovideo over het aanmaken van een koppelcode.
Klik hier voor de demovideo over het invoeren van de koppelcode in de app.

Kan ik MiGuide ook gebruiken als ik Medicom heb?2022-03-07T14:15:30+01:00

We verwachten halverwege 2022 de koppeling met Medicom aan te kunnen bieden aan alle praktijken die met Medicom werken. Patiënten kunnen in de tussentijd al aan de slag met de MiGuide app om de eerste stappen te zetten naar een gezondere leefstijl. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden om met MiGuide te gaan starten. Plan hier een kennismakingsgesprek.

Kan ik de app zelf ook inzien?2022-01-04T14:10:06+01:00

De MiGuide app is voor iedereen toegankelijk, dus je kunt de app ook zelf via de App Store of Google Play Store op je smartphone downloaden.

Hoe wordt MiGuide gekoppeld aan het HIS?2022-03-07T14:15:51+01:00

We maken via NHGDoc een verbinding met het HIS. Je ziet dan een MiGuide knop die direct toegang geeft (single sign on) tot het MiGuide zorgportaal. Heb je geen NHGDoc? Je krijgt dan toegang tot een lightversie om zo toch te kunnen koppelen met MiGuide.

Hoe kan ik zien wie van mijn patiënten MiGuide gebruikt?2022-01-04T14:22:35+01:00

In het MiGuide zorgportaal kun je alle patiënten vinden die de MiGuide app gebruiken en die zijn gekoppeld aan het HIS. Wij kunnen om privacy redenen geen patiëntgegevens met je delen als deze koppeling niet is gerealiseerd, omdat de patiënt hier dan nog geen toestemming voor heeft gegeven.

Hoe wordt de koppeling met het medisch dossier gemaakt?2022-03-07T14:17:15+01:00

Om de data uit het HIS naar de MiGuide app te kunnen versturen, dient er voor iedere deelnemende patiënt een unieke koppelcode aangemaakt te worden. De patiënt moet deze vervolgens invoeren in de app. De zorgverlener maakt de koppelcodes aan in NHGDoc. Klik hier om te zien hoe dat werkt.

Mijn patiënt heeft een probleem met de app, wat kan ik doen?2022-01-04T14:32:39+01:00

We willen de praktijk zoveel mogelijk ontzorgen, dus als een patiënt problemen ervaart verzoeken wij je om deze naar ons door te verwijzen! Vaak kunnen wij de patiënt direct helpen. Dit gaat vaak eenvoudiger dan via de praktijk, in verband met het delen gevoelige gegevens.

Veelgestelde vragen

Over CooL-MiGuide
Wat is het verschil tussen de GLI programma’s CooL, Slimmer en BeweegKuur?2022-03-07T13:48:38+01:00

Er zijn vier erkende GLI programma’s die vergoed worden door de basisverzekering. CooL is het enige programma dat wordt aangeboden door 1 persoon, namelijk een leefstijlcoach.

Bekijk deze tabel voor een uitgebreide vergelijking van de 4 programma’s. Let op: hierin staat het basis CooL programma. De toevoegingen vanuit MiGuide staan hier dus niet in!

Wat onderscheidt het CooL-MiGuide programma van andere aanbieders?2024-05-22T11:01:40+02:00

Wij voegen een belangrijke – inmiddels onmisbare – component toe aan het reeds bestaande CooL programma: online ondersteuning. Hiermee slaan we op unieke wijze een brug tussen zorg, leefstijl en technologie.

Doordat het online MiGuide platform een vast onderdeel van het CooL programma is, krijgen deelnemers dagelijkse leefstijl ondersteuning vanuit de app en kan diens leefstijlcoach en huisarts / POH de voortgang volgen in het zorgportaal.

Daarnaast hebben wij een team van professionals om zowel deelnemers als leefstijlcoaches te ondersteunen, zodat zij zich kunnen concentreren op de inhoud.

Door deze toevoegingen kunnen we het programma efficiënter inrichten, het aantal contactmomenten met de deelnemers vergroten en de effectiviteit bevorderen.

Hoe kan ik als zorgverlener naar CooL-MiGuide doorverwijzen?2024-05-22T11:00:52+02:00

Verwijzen is mogelijk via de zorggroep, ZorgDomein en VIPLive. Ook handmatige doorverwijzingen kunnen wij verwerken.

Werk je met een ander systeem? We kijken graag met je naar de mogelijkheden! Neem contact op met onze Service Desk: / 085-0066872.

Wat zijn de voordelen voor mij als zorgverlener?2022-03-07T13:51:33+01:00

Naast een effectief programma, waarmee we mensen met (ernstig) overgewicht helpen om gezonder te gaan leven op een manier dat ze deze gezonde leefstijl écht vol kunnen houden, streven we ernaar om jou als zorgverlener te ontzorgen.

Indien gewenst kun je je patiënt op afstand volgen terwijl hij/zij het programma doorloopt. Alle deelnemers krijgen namelijk toegang tot de MiGuide app om gegevens zoals voeding, beweging en gewicht bij te houden.  Wij kunnen gemakkelijk en kosteloos het MiGuide portaal installeren. Wij koppelen hiervoor met het HIS. Je kunt dan in het MiGuide portaal de gegevens inzien die je patiënt in de app heeft ingevoerd. De patiënt dient hier toestemming voor te geven.

Wat zijn de voordelen voor mijn patiënt?2024-05-22T10:59:52+02:00

Deelnemers aan het CooL-MiGuide programma kunnen (een deel van) de bijeenkomsten online bijwonen. Dat maakt het voor een grotere groep mensen makkelijker om deel te nemen.

Zij krijgen bovendien toegang tot de MiGuide app. Via de app ontvangen zij dagelijks inspiratie en herinneringen om actief aan de gezonde gewoontes te blijven werken. Ook kunnen zij hier o.a. voeding, beweging en gewicht bijhouden. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor de leefstijlcoach en/of de huisarts en praktijkondersteuner (mits de deelnemer hier toestemming voor geeft), wat bijdraagt aan de persoonsgerichte coaching.

Door de inzet van nieuwsbrieven en een Facebook community worden extra contactmomenten gecreëerd, wat de effectiviteit bevordert.

De Service Desk van MiGuide is op werkdagen bereikbaar op en 085-0066872 voor o.a. vragen over het programma, het verzetten van afspraken en het gebruik van de MiGuide app.

Voor welke patiënten is dit programma geschikt?2024-05-22T10:59:04+02:00

Patiënten kunnen deelnemen aan het CooL-MiGuide programma als zij voldoen aan de inclusiecriteria:

 • 18 jaar of ouder;
 • Overgewicht (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten, slaapapneu, artrose of een vergrote buikomvang heeft (vrouwen groter dan 88 cm, mannen groter dan 102 cm);
 • Of ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30).

Daarnaast is het van belang dat zij:

 • Nederlands kunnen spreken en lezen;
 • Redelijk digitaal vaardig zijn en over een smartphone beschikken;
 • Gemotiveerd zijn om gedurende 2 jaar aan de slag te gaan met hun leefstijl!
Wat is het verschil tussen de reguliere GLI en de digitale GLI2023-02-09T10:50:13+01:00

Op dit moment is het standpunt van het RIVM dat de digitale GLI kan worden gezien als een technische variant van de fysieke GLI, mits de werkzame elementen en de basisopzet  van de GLI geborgd zijn.

Het uitgangspunt van de CooL/MiGuide variant is dat het CooL-programma wordt aangeboden door middel van beeldbellen met de toevoeging van het MiGuide platform en de MiGuide-app. Hierbij wordt de opzet, de einddoelstellingen en de werkzame elementen behouden zodat de effectiviteit van CooL geborgd blijft.

 

Is MiGuide bevoegd om het CooL-programma aan te mogen bieden?2023-02-09T11:01:14+01:00

MiGuide heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de interventie-eigenaren (Expertisecentrum Leefstijlinterventies) van het CooL-programma. Hiermee hebben zij uitgesproken overtuigd te zijn van de meerwaarde van de digitale variant naast de reguliere variant. Dit betekent dat wij voldoen aan alle voorwaarden die zij stellen om als CooL-aanbieder naar buiten te mogen treden.

Over het MiGuide platform
Wat kost het MiGuide platform voor de praktijk?2024-05-22T11:15:56+02:00

Wanneer je als huisartsenpraktijk het MiGuide platform wilt afnemen zonder doorverwijzing naar het CooL-MiGuide programma, wordt de licentie vergoed vanuit segment 2. De kosten voor een licentie zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal patiënten per praktijk en de afspraken die er zijn met de zorgverzekeraar. Voor praktijken die doorverwijzen naar het CooL-MiGuide programma, wordt het platform kosteloos geïnstalleerd.

Wij denken graag met je mee, dus neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of stel je vraag via onze contact pagina.

Wat kan ik doen als ik MiGuide niet in mijn HIS zie?2022-01-04T12:24:37+01:00
Ik heb geen NHGDoc, kan ik dan wel met MiGuide gaan werken?2022-03-07T14:11:15+01:00

Jazeker! Je krijgt dan toegang tot een light versie van NHGDoc zodat MiGuide geïntegreerd kan worden in het HIS.

Ik zie mijn patiënt niet in het MiGuide zorgportaal, hoe komt dat?2022-01-04T12:25:02+01:00

Het is mogelijk dat je patiënt al gebruikmaakt van de app, maar nog niet gekoppeld is aan het HIS. In dat geval dient er voor de patiënt een persoonlijke koppelcode aangemaakt te worden. Wanneer je patiënt deze invoert de app en toestemming geeft voor het uitwisselen van gegevens, is de koppeling gereed.

Klik hier voor de demovideo over het aanmaken van een koppelcode.
Klik hier voor de demovideo over het invoeren van de koppelcode in de app.

Kan ik MiGuide ook gebruiken als ik Medicom heb?2022-03-07T14:15:30+01:00

We verwachten halverwege 2022 de koppeling met Medicom aan te kunnen bieden aan alle praktijken die met Medicom werken. Patiënten kunnen in de tussentijd al aan de slag met de MiGuide app om de eerste stappen te zetten naar een gezondere leefstijl. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden om met MiGuide te gaan starten. Plan hier een kennismakingsgesprek.

Kan ik de app zelf ook inzien?2022-01-04T14:10:06+01:00

De MiGuide app is voor iedereen toegankelijk, dus je kunt de app ook zelf via de App Store of Google Play Store op je smartphone downloaden.

Hoe wordt MiGuide gekoppeld aan het HIS?2022-03-07T14:15:51+01:00

We maken via NHGDoc een verbinding met het HIS. Je ziet dan een MiGuide knop die direct toegang geeft (single sign on) tot het MiGuide zorgportaal. Heb je geen NHGDoc? Je krijgt dan toegang tot een lightversie om zo toch te kunnen koppelen met MiGuide.

Hoe kan ik zien wie van mijn patiënten MiGuide gebruikt?2022-01-04T14:22:35+01:00

In het MiGuide zorgportaal kun je alle patiënten vinden die de MiGuide app gebruiken en die zijn gekoppeld aan het HIS. Wij kunnen om privacy redenen geen patiëntgegevens met je delen als deze koppeling niet is gerealiseerd, omdat de patiënt hier dan nog geen toestemming voor heeft gegeven.

Hoe wordt de koppeling met het medisch dossier gemaakt?2022-03-07T14:17:15+01:00

Om de data uit het HIS naar de MiGuide app te kunnen versturen, dient er voor iedere deelnemende patiënt een unieke koppelcode aangemaakt te worden. De patiënt moet deze vervolgens invoeren in de app. De zorgverlener maakt de koppelcodes aan in NHGDoc. Klik hier om te zien hoe dat werkt.

Mijn patiënt heeft een probleem met de app, wat kan ik doen?2022-01-04T14:32:39+01:00

We willen de praktijk zoveel mogelijk ontzorgen, dus als een patiënt problemen ervaart verzoeken wij je om deze naar ons door te verwijzen! Vaak kunnen wij de patiënt direct helpen. Dit gaat vaak eenvoudiger dan via de praktijk, in verband met het delen gevoelige gegevens.

HEB JE EEN VRAAG?

Neem contact met ons op

Wil je je aanmelden voor een vrijblijvende kennismaking met MiGuide? Klik dan hier.

Adres

Parklaan 8, 3016 BB Rotterdam
0850066872

MEER WETEN?

Ben je benieuwd wat MiGuide voor jouw praktijk kan betekenen?

MEER WETEN?

Ben je benieuwd wat MiGuide voor jouw praktijk kan betekenen?