PRIVACYVERKLARING MIGUIDE

PRIVACYVERKLARING MIGUIDE

Laatst bijgewerkt: 14-05-2024

Privacyverklaring MiGuide

MiGuide B.V. en MiGuide Zorg B.V., tezamen MiGuide genoemd hecht grote waarde aan de privacy van al haar gebruikers. Door middel van deze Privacyverklaring informeert MiGuide u over de persoonsgegevens die MiGuide verwerkt en op welke wijze wij daarmee omgaan. MiGuide draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast hebben wij onze informatiebeveiliging ingericht volgens ISO-27001, NEN-7510.

Over MiGuide
MiGuide B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71599193 en is gevestigd aan de Parklaan 8, 3016 BB te Rotterdam. MiGuide Zorg B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83814418 en is gevestigd aan de Parklaan 8, 3016 BB te Rotterdam. MiGuide is aanbieder van het CooL-MiGuide leefstijlprogramma en uitgever van het MiGuide platform, een e-health platform om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

Beveiliging
Bij het ontwikkelen van het MiGuide platform staat de privacy van haar gebruikers voorop.
Het MiGuide platform wordt gehost op de cloud-omgeving van Microsoft (AZURE) in Amsterdam welke voldoet aan de geldende NEN-normen in de zorg voor informatieveiligheid (NEN7510) waar van toepassing. De door MiGuide ontvangen patiëntgegevens worden nimmer gedeeld met derden, of verwerkt in landen buiten de EU tenzij de patiënt hier expliciet toestemming voor geeft. Medewerkers die toegang hebben tot patiëntgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Deze toegang is uitsluitend op een “need to know” basis. MiGuide zal zich periodiek laten toetsen op de adherentie van de geldende wet en regelgeving.

Gebruikersovereenkomst
Bij de eerste installatie/het eerste gebruik van de MiGuide app dient u akkoord te gaan met alle voorwaarden van deze overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat, kunt u geen gebruikmaken van de MiGuide app.

Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt. Onze website, www.miguide.nl, maakt gebruik van verschillende soorten cookies om de website beter te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren.

Op de website www.miguide.nl maken wij gebruik van de volgende type cookies:

Functionele cookies:
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Analytische cookies:
Analytische cookies verzamelen anoniem gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze analytische cookies zijn geheel anoniem, dus niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Tracking cookies:
Tracking cookies verzamelen gegevens over het bezoek aan onze en andere websites. Hiermee kunnen we u relevante content en advertenties tonen.

Belangrijk om te weten:
Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Hoe u cookies verwijdert, leest u in de handleiding van uw browser.

Facebook MiGuide ledenpagina
MiGuide beheert besloten ledenpagina op Facebook exclusief voor deelnemers aan het CooL-MiGuide programma. MiGuide stelt de besloten ledenpagina alleen ter beschikking om deelnemers de kans te geven om onderling te communiceren en om feedback van deelnemers te kunnen ontvangen. Deze ledenpagina valt buiten het reguliere aangeboden MiGuide platform.

MiGuide zal als beheerder van de ledenpagina gedeelde data gebruiken om de aangeboden dienst te verbeteren en voor eventueel wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zal MiGuide deze data nooit delen met derden of een andere partij.

Op het moment dat een deelnemer lid wordt van de ledenpagina, worden door Facebook persoonsgegevens van de desbetreffende persoon verwerkt. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door Facebook geldt louter de inhoud van het privacy statement van Facebook. Zodra een deelnemer lid wordt van de ledenpagina, wordt deze gewezen op het toepasselijke privacy statement van Facebook. Deelname aan de besloten ledenpagina is derhalve – voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door Facebook – voor eigen risico van de deelnemer. Door lid te zijn van deze groep gaat u hiermee akkoord.

Gericht aan de zorgverlener
Dataverwerking: rechtsgronden
MiGuide verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, op basis van nadrukkelijke toestemming van de patiënt of op basis van wettelijke bepalingen.

Gericht aan de deelnemers en MiGuide platform gebruikers
Patiëntgegevens
De MiGuide App en de coaching vanuit het CooL-MiGuide programma is mede gebaseerd zelfmetingen, vragenlijsten, individuele en groepsgesprekken.

Bewaartermijn
MiGuide bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld, op uw verzoek worden alle data direct verwijderd, neemt u geen actie dan zal naar maximaal 12 maanden na het stoppen van uw account uw data verwijderd worden.

Gebruikersgegevens
Op onze website www.miguide.nl kunt u uw gegevens achterlaten om meer informatie aan te vragen of om u aan te melden voor MiGuide CooL. Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door u zijn verstrekt.  Dit betreft de volgende contactgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer.

Door uw persoonsgegevens op te geven via de website, gaat u ermee akkoord dat MiGuide uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt.

MiGuide verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch dan wel schriftelijk (per post, per e-mail of online) contact met u op te kunnen nemen. Verder bestaat de kans dat wij u contacteren om te vragen naar uw gebruik van het MiGuide platform en/of om u op de hoogte te brengen van updates, uitbreiding of wijzigingen. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen.

Via de website kunt u zich ook opgeven voor de MiGuide nieuwsbrief. Daarvoor vragen we uw e-mailadres. In elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u af te melden.

Wij treffen passende en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Ontvangers van persoonsgegevens / Locatie van verwerking
Bij een contract met MiGuide vanuit zorginstellingen zullen de volgende contactgegevens van deze zorginstelling gebruikt worden voor onze financiële administratie. Eventueel maken wij hierbij gebruik van derden. Indien deze als verwerker optreedt, hebben wij hiermee een verwerkersovereenkomst.

Als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, delen we uw (persoons)gegevens met derden zoals de Belastingdienst.

Bijzondere persoonsgegevens zullen in geen geval worden verwerkt worden in landen buiten de EU.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar .  Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs.

Klacht
Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een klacht anders dan de manier waarop wij gegevens verwerken, vul dan het contactformulier in en vermeld bij het onderwerp “klacht”. Wij zullen zo snel mogelijk en tenminste binnen de wettelijke termijn van 6 weken schriftelijk reageren en je klacht naar tevredenheid oplossen. Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, zodat je eventueel ondersteuning kunt aanvragen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor meer informatie over de klachtenprocedure van zorgaanbieders, verwijzen we je graag naar de website van Klachtenportaal Zorg.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via .