PRIVACYVERKLARING MIGUIDE

PRIVACYVERKLARING MIGUIDE

MiGuide B.V. hecht grote waarde aan de privacy van u en uw patiënt. Door middel van deze Privacyverklaring informeert MiGuide u over de persoonsgegevens die MiGuide verwerkt en op welke wijze wij daarmee omgaan. MiGuide draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is MiGuide ISO-27001, ISO-9001 en NEN-7510 gecertificeerd.

Over MiGuide
MiGuide B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71599193 en is gevestigd aan de Parklaan 8, 3016 BB te Rotterdam. MiGuide ontwikkelt het MiGuide platform, een e-health platform voor mensen met een chronische aandoening. MiGuide is uitgever van MiGuide

Dataverwerking: rechtsgronden
MiGuide verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, op basis van uw nadrukkelijke toestemming of op basis van wettelijke bepalingen.

Om gebruik te kunnen maken van MiGuide, zal MiGuide persoonsgegevens moeten verwerken. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van de gebruiker, en het gaat hierbij ook om gegevens welke onder de AVG aangemerkt zijn als bijzondere persoonsgegevens. Deze worden verwerkt voor doeleinden van geneeskundige aard door u als gebruiker van MiGuide in het kader van de gezondheidszorg die u levert. Voor zover MiGuide de persoonsgegevens verwerkt, geldt dat u als MiGuide-gebruiker – in de zin van de AVG – verwerkingsverantwoordelijke bent en MiGuide verwerker.

Patiëntgegevens
De MiGuide is mede gebaseerd op de volgende patiëntgegevens uit het Huisartsen Informatie Systeem: geboortejaar, geslacht, ICPC-code(s), actuele medicatie, alle meetwaarden van de afgelopen 5 jaar, NHG-codes en gegevens van anamnese en lichamelijk onderzoek. Deze dataset wordt door MiGuide op basis van de gedigitaliseerde beslisbomen automatisch her beoordeeld op de klinische relevantie van de gegevens. Let op: MiGuide leest geen vrije tekst.

Beveiliging
Bij het ontwikkelen van MiGuide staat de privacy van arts en patiënt voorop.
MiGuide wordt gehost op de cloud-omgeving van Microsoft (AZURE) in Amsterdam welke voldoet aan de geldende NEN-normen in de zorg voor informatieveiligheid (NEN7510) waar van toepassing. De gegevens die worden uitgewisseld tussen het Huisartsen Informatie Systeem/NHGDoc en MiGuide worden versleuteld verstuurd. De door MiGuide ontvangen patiëntgegevens worden nimmer gedeeld met derden, of verwerkt in landen buiten de EU tenzij de patiënt hier expliciet toestemming voor geeft. Medewerkers die toegang hebben tot patiëntgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Deze toegang is uitsluitend op een “need to know” basis. MiGuide zal zich periodiek laten toetsen op de adherentie van de geldende .

Gebruikersgegevens
Op onze website kunt u uw gegevens achterlaten om meer informatie aan te vragen of om u aan te melden voor MiGuide. Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door u zijn verstrekt. Dit betreft de volgende contactgegevens: Voornaam, Voorletters, Achternaam, Datum aanmelding, E-mailadres, naam Arts , stad arts en E-mailadres .
Door uw persoonsgegevens op te geven via de website gaat u ermee akkoord dat MiGuide uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt.

MiGuide verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch dan wel schriftelijk (per post, per e-mail of online) contact met u op te kunnen nemen. Verder bestaat de kans dat wij u contacteren om te vragen naar uw gebruik van MiGuide en/of om u op de hoogte te brengen van updates, uitbreiding of wijzigingen. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen.

Via de website kunt u zich ook opgeven voor de MiGuide nieuwsbrief. Daarvoor vragen we uw e-mailadres. In elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u af te melden.
Wij treffen passende en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Bewaartermijn

MiGuide bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

Ontvangers van persoonsgegevens / Locatie van verwerking

Bij een licentie op MiGuide vanuit zorginstellingen zullen deze contact gegevens van deze zorginstelling gebruikt worden voor onze financiële administratie. Eventueel maken wij hierbij gebruik van derden. Indien deze als verwerker optreedt, hebben wij hiermee een verwerkersovereenkomst.

Als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting delen we uw (persoons)gegevens met derden zoals de Belastingdienst.
Alle persoonsgegevens zullen in geen geval worden verwerkt worden in landen buiten de EU.

Gebruikersovereenkomst
In verband met wet- en regelgeving rondom gebruik van medische data & privacy, is het noodzakelijk dat MiGuide een overeenkomst betreffende het verwerken van data, met de huisartspraktijk afsluit. Bij de eerste installatie/het eerste gebruik van MiGuide door de praktijk of als gebruiker van de app dient u akkoord te gaan met alle voorwaarden van deze overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat, kunt u geen gebruikmaken van MiGuide.

Gebruik van cookies
Deze website maakt uitsluitend gebruik van noodzakelijke cookies: dit zijn functionele en analytische cookies uitsluitend bestemd om de website beter te laten functioneren en de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren. Wij maken geen gebruik van tracking cookies en cookies van derden.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt.
Op de website www.miguide.nl maken wij gebruik van de volgende type cookies:

Functionele cookies:
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Analytische cookies:
Analytische cookies verzamelen anoniem gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze analytische cookies zijn geheel anoniem dus niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Belangrijk om te weten:
Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.
Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Hoe u cookies verwijdert leest u in de handleiding van uw browser.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u een kopie van uw identiteitsbewijs.

Klacht
Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via .