Deelnemers aan het CooL-MiGuide programma kunnen (een deel van) de bijeenkomsten online bijwonen. Dat maakt het voor een grotere groep mensen makkelijker om deel te nemen.

Zij krijgen bovendien toegang tot de MiGuide app. Via de app ontvangen zij dagelijks inspiratie en herinneringen om actief aan de gezonde gewoontes te blijven werken. Ook kunnen zij hier o.a. voeding, beweging en gewicht bijhouden. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor de leefstijlcoach en/of de huisarts en praktijkondersteuner (mits de deelnemer hier toestemming voor geeft), wat bijdraagt aan de persoonsgerichte coaching.

Door de inzet van nieuwsbrieven en een Facebook community worden extra contactmomenten gecreëerd, wat de effectiviteit bevordert.

De Service Desk van MiGuide is op werkdagen bereikbaar op en 085-0066872 voor o.a. vragen over het programma, het verzetten van afspraken en het gebruik van de MiGuide app.