Bij het CooL programma is de groep erg belangrijk. Het is wetenschappelijk bewezen dat interventies effectiever zijn wanneer deelnemers met gelijkgestemden in contact komen en ervaringen uitwisselen. Daarom staat tijdens de groepssessies de interactie tussen de deelnemers centraal. Er wordt altijd gestart met een stukje theorie, waarna de deelnemers met elkaar en met de coach in gesprek gaan.