Patiënten kunnen deelnemen aan het CooL-MiGuide programma als zij voldoen aan de inclusiecriteria:

  • 18 jaar of ouder;
  • Overgewicht (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten, slaapapneu, artrose of een vergrote buikomvang heeft (vrouwen groter dan 88 cm, mannen groter dan 102 cm);
  • Of ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30).

Daarnaast is het van belang dat zij:

  • Nederlands kunnen spreken en lezen;
  • Redelijk digitaal vaardig zijn en over een smartphone beschikken;
  • Gemotiveerd zijn om gedurende 2 jaar aan de slag te gaan met hun leefstijl!