Het CooL programma is geschikt voor jou als je je gezonder en fitter wilt voelen en je gemotiveerd bent om de komende 2 jaar actief met je leefstijl aan de slag te gaan! In dit programma word je bijgestaan door een leefstijlcoach, maar de regie ligt bij jou. Je zult tijd moeten investeren en gewoontes moeten veranderen om jouw doelen te bereiken.

Om in aanmerking te komen voor volledige vergoeding vanuit de basisverzekering, zijn er een aantal voorwaarden:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • Overgewicht hebt (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) én daarnaast een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten, slaapapneu, artrose of een vergrote buikomvang heeft (vrouwen groter dan 88 cm, mannen groter dan 102 cm);
  • Of als je ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30).

Voldoe  je niet aan deze voorwaarden voor vergoeding, maar wil je toch deelnemen? Neem dan contact met ons op voor de tarieven: .

Daarnaast is het van belang dat je:

  • De Nederlandse taal kunt spreken en lezen
  • Redelijk digitaal vaardig bent en in het bezit van een smartphone (i.v.m. het gebruik van de MiGuide app)