Het programma duurt 2 jaar. In die 2 jaar zijn er regelmatig individuele sessies en groepssessies die je bijwoont. In het begin zijn deze om de week en verderop in het programma zal hier wat meer tijd tussen zitten.

Naast het bijwonen van de sessies werk je aan opdrachten, lees je achtergrondinformatie door en moet je zelf aan de slag met het veranderen van je gewoontes. Dit betekent dat je dagelijks bezig zal zijn met jouw leefstijl!

MiGuide CooL kent de volgende opbouw:

Basisprogramma (duur 8 maanden):
– Intakegesprek (60 min)
– 8 groepsbijeenkomsten (90 min)
– 3 individuele gesprekken met je leefstijlcoach (30 min)
– Eindgesprek basisprogramma (45 min)

Onderhoudsprogramma (duur 16 maanden):
– 8 groepsbijeenkomsten van (90 min)
– 2 individuele gesprekken met je leefstijlcoach (30 min)
– Eindgesprek basisprogramma (45 min)