We maken via NHGDoc een verbinding met het HIS. Je ziet dan een MiGuide knop die direct toegang geeft (single sign on) tot het MiGuide zorgportaal. Heb je geen NHGDoc? Je krijgt dan toegang tot een lightversie om zo toch te kunnen koppelen met MiGuide.