CooL-MiGuide erkend door het RIVM

Op donderdag 7 september 2023 heeft het RIVM de erkenning van CooL formeel uitgebreid met een digitale variant: CooL-MiGuide. Coaching op Leefstijl (CooL), dat de afgelopen jaren al door meer dan 37.000* deelnemers met overgewicht of obesitas werd gevolgd, heeft nu ook een eigen digitale variant die voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komt.

Bij de digitale variant vinden de individuele- en groepssessies plaats via beeldbellen, waardoor deelnemers vanuit hun eigen omgeving de sessies kunnen volgen. Daarnaast zijn verschillende werkzame elementen toegevoegd, om de gedragsverandering van de deelnemers te stimuleren. MiGuide ondersteunt deelnemers met een app en platform, waarbij onder andere wekelijkse uitdagingen, zelfmetingen, voedingskeuzehulp, een voedings- en beweegdagboek en digitale leerwegen worden aangeboden rondom bijvoorbeeld voeding, bewegen, slaap en gezond gedrag.

Prof. Dr. Liesbeth van Rossum onderschrijft de komst van CooL-MiGuide: “Online GLI’s kunnen mensen die geen live GLI kunnen of willen doen toch de mogelijkheid bieden om op een effectieve manier gecoacht te worden op het gebied van leefstijl. Bijvoorbeeld mensen die niet meer de deur uit kunnen of geen geld of tijd hebben om te reizen naar groepsbijeenkomsten. Ook wordt er slim gebruik gemaakt van digitale educatieve video’s die mensen op hun eigen gekozen tijd vooraf kunnen bekijken. Hierdoor ontstaat er tijdens de sessies meer ruimte voor coaching.”

CooL wordt beheerd door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. CooL heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een sterk wetenschappelijk onderbouwde GLI met een landelijk dekkend netwerk van CooL-coaches. Op dit moment volgen 6 op de 10 GLI-deelnemers* het CooL programma.

MiGuide is de landelijke zorgaanbieder van de digitale GLI en scoort een tevredenheidscijfer van gemiddeld een 8. De eerste groepen deelnemers die CooL-MiGuide hebben gevolgd laten veelbelovende resultaten zien. Na 9 maanden behalen zij gemiddeld 5,5 kilogram gewichtsverlies en daalt de BMI met 1,9 punt. De doelgroep van de digitale GLI behaalt hiermee een mooi resultaat; 60% meer BMI-reductie ten opzichte van het landelijke gemiddelde van het huidige fysieke GLI-aanbod*.

De inzet van een digitale GLI biedt een welkome aanvulling op het bestaande aanbod en geeft nieuwe mogelijkheden, aldus Liesbeth van Rossum: “In de toekomst biedt het de mogelijkheid van clusteren van mensen in bepaalde levensfase of met bepaalde persoons- of ziekte kenmerken. Hierdoor kan wellicht extra gevoel van steun ervaren worden. Of kunnen leefstijlcoaches ingezet worden met extra expertise of affiniteit voor specifieke doelgroepen uit heel Nederland.”

*Bron: Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie 2023.