Effectiviteit MiGuide CooL 50% boven landelijk gemiddelde 

Het veranderen van gewoontes is enorm lastig. Zeker als deze gewoontes jarenlang hebben bijgedragen aan (ernstig) overgewicht of zelfs chronische aandoeningen. Om mensen hierbij te helpen wordt sinds 2019 de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) in Nederland vergoed vanuit de basisverzekering*. Echter blijkt ook met de inzet van deze erkende programma’s het bereiken van significante gezondheidswinst niet eenvoudig (bron: RIVM mei 2023).  

Arjen Huizinga, directeur van MiGuide: “De landelijke resultaten zijn nog niet overtuigend genoeg. Dat is met een nieuwe interventie ook niet zo vreemd, maar het laat wel zien dat er nog werk aan de winkel is. De interventie zal verder uitgewerkt en geprofessionaliseerd moeten worden. Onder andere door op basis van data de effectiviteit te vergroten. Het doel is dat de inhoud van de programma’s beter gaat aansluiten op de behoefte van de deelnemers en de aanvullende inzet van digitale middelen kan daar enorm bij helpen.”

MiGuide ondersteunt met het online CooL-programma veel mannen en vrouwen die door hun gezondheid of hun drukke werk- en gezinsleven slecht in staat zijn om fysieke sessies bij te wonen. 

Voor mijn werk ben ik vaak op pad, de groepsbijeenkomsten via Teams zijn dus perfect voor mij” – MiGuide CooL-deelnemer

De gemiddelde leeftijd van de MiGuide-deelnemers ligt hierdoor iets lager dan het landelijk gemiddelde (49 jaar t.o.v. 52 jaar landelijk). Het opleidingsniveau van de deelnemers ligt iets hoger (45% heeft opleidingsniveau “midden” t.o.v. 40% landelijk).  

Met de inzet van beeldbellen, de MiGuide app – voor dagelijkse ondersteuning bij gedragsverandering – en verschillende digitale leermiddelen, weet MiGuide CooL een hogere effectiviteit te bereiken. Uit een evaluatie van de gezondheidscijfers van deelnemers die 9 maanden in het programma zaten, blijkt dat MiGuide CooL op de indicatoren gewicht, BMI en buikomvang gemiddeld 50% betere resultaten behaalde dan het landelijk gemiddelde.

De deelnemers zijn al erg tevreden met het online programma. “Maar ook wij zijn nog volop in ontwikkeling.” vertelt Arjen Huizinga. “Met ons team van 7 leefstijlcoaches en experts op het gebied van communicatie en educatie, werken we continu aan het verbeteren van onze sessies en leermiddelen. Ons doel is om de GLI duurzaam, schaalbaar en effectief te maken, zodat deze niet alleen mensen helpt gezonder te worden en te blijven, maar ook de druk op de zorg verlicht.” 

Lees ook onze blog: Digitale leefstijlinterventie net zo effectief als fysieke interventies? 

Bron: Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie 2023. 

*voor de voorwaarden voor vergoeding zie www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/gecombineerde-leefstijlinterventie-gli-zvw

MiGuide CooL tussenmeting