Digitaal handboek voor mensen met diabetes

In Nederland heeft ruim een op de drie mensen beperkte gezondheidsvaardigheden. Onder de groep met een lage opleiding en een migratieachtergrond komt diabetes type 2 twee tot vijf keer vaker voor. Voor hen, voor zorgverleners en voor iedereen die behoefte heeft aan begrijpelijke uitleg over diabetes type 2, is er nu een digitaal handboek beschikbaar in de MiGuide app. Dit handboek is een digitale versie van het succesvolle handboek van Pharos ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’ . Hiermee maken we deze content nog toegankelijker voor iedereen.

Waarom een digitaal handboek?  

Het fysieke diabetes handboek is al erg succesvol; ongeveer 70% van de zorgverleners geeft aan een verbetering in de vaardigheden te zien bij de diabetespatiënten door het gebruik van het diabeteshandboek. De digitale versie biedt aanvullende voordelen, zoals beeldgebruik, pictogrammen, voorleesfuncties en interactiviteit. Bovendien is de app praktisch voor het dagelijkse gebruik en kan het tempo zelf worden bepaald, doordat de meeste mensen hun telefoon vaak op zak hebben.  

We hebben een handleiding ontwikkeld die uitlegt hoe de app het beste gebruikt kan worden samen met de patiënt. Zo kunnen zorgverleners de app inzetten voor de behandeling en begeleiding van mensen met diabetes type 2. 

Handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’ 

De app is gebaseerd op het in 2017 ontwikkelde, prijswinnende handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’ voor mensen met diabetes type 2 en is ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG), Stichting Voorlichters Gezondheid Rotterdam laaggeletterde patiënten, taalambassadeurs, zorgverleners uit pilotlocaties. Volgens de zorgverleners stellen patiënten dankzij het handboek meer vragen en komen beter voorbereid op het consult. Ook zien zij een verbetering in het aannemen van een gezondere leefstijl. Het fysieke handboek is gratis te bestellen bij Pharos. 

Onderzoek 

Binnenkort starten we met het onderzoek naar de haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en het effect van de app en het handboek op de eigen regie. Wil je hierbij helpen en bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen? Bekijk dan de presentatie en neem contact met ons op via .

Betrokken organisaties 

Health Campus Den Haag (LUMC), MiGuide, het National eHealth Living Lab (NeLL) Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) en Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG).