Onderzoek: succesfactoren voor betere hybride zorg

De aanhoudende druk op de zorg heeft geleid tot een verschuiving naar meer hybride zorg. Het aanbod van eHealth oplossingen blijft hierdoor groeien, maar het succesvol implementeren van eHealth is vaak nog een uitdaging. Saltro onderzocht in samenwerking met experts uit verschillende zorg en eHealth organisaties – waaronder Arjen Huizinga van MiGuide – welke werkwijze leidt tot een succesvolle organisatie van hybride zorg. Onze ervaring is dat een succesvolle implementatie echt afhankelijk is van vele factoren. Het is goed dat deze in kaart zijn gebracht, om goede handvatten te bieden aan organisaties en praktijken die met hybride zorg bezig zijn.

Het draait niet alleen om kwaliteit   

Een uiteenlopende groep zorgverleners, eHealth experts en ervaringsdeskundigen heeft gebrainstormd over de factoren die essentieel zijn voor succesvolle hybride zorg. Zoals te verwachten, hangt het succes van een eHealth oplossing af van een reeks aan samenhangende factoren, waarbij zeker niet alleen de kwaliteit van de eHealth oplossing de bepalende factor is. In de kern blijft het belangrijk dat het past in de strategie van een organisatie, er een concreet probleem opgelost wordt en de organisatie het wil.

HHQA model met 8 clusters 

De lange lijst aan factoren is onderverdeeld in 8 clusters. Deze vormen samen het Hybrid Healthcare Quality Assessment model. Door middel van een vragenlijst wordt duidelijk binnen welke van de 8 clusters de organisatie nog meer resultaat kan behalen en welke problemen en verbeterpunten er zijn binnen de al geïmplementeerde eHealth toepassingen. 

De 8 clusters:

  1. Visie, strategie en organisatie; 
  2. Kwaliteit van de IT infrastructuur;  
  3. Kwaliteit van de eHealth applicatie;  
  4. Ondersteuning bieden aan de zorg professionals;  
  5. Vaardigheden, kennis en attitude van de zorg professionals; 
  6. De aandacht voor de patiënt;  
  7. Resultaten voor de patiënt;  
  8. Evaluatie en verbeteringen. 

Met dit model hopen de onderzoekers meer structuur aan te brengen in de complexiteit van hybride zorg, om zorgorganisaties te ondersteunen bij het verbeteren van hun werkwijze. De validiteit van het model en de bijhorende vragenlijst zal in opvolgend onderzoek nog uitgebreider getest worden.  

Het gehele onderzoek is hier te lezen. Wil je meer weten of implementatie en werken met MiGuide, neem dan contact op via