Het diabetes handboek. Van boekenplank naar digitaal platform!

In 2017 lanceerde het landelijke expertisecentrum Pharos, dat zich inzet voor het terugdringen van gezondheidsverschillen, het handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’. Het handboek werd ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2 die behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg over de ziekte. Na ruim 5.000 hard copy exemplaren gratis via zorgverleners aan patiënten te hebben verspreid, slaat Pharos de handen ineen met o.a. het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en MiGuide om het handboek te digitaliseren.

“Mensen met een lage sociaal economische status worden vaak onvoldoende betrokken bij digitale innovaties. Hierdoor zijn deze vaak onvoldoende geschikt voor hen. En juist deze groep is zo kwetsbaar als het op gezondheid aankomt.” Hester van Bommel – Pharos

De kans om diabetes type 2 te ontwikkelen is 2 tot 5 keer zo groot voor laagopgeleiden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (1 op de 3 Nederlanders) en mensen met een migratie-achtergrond. Het is bovendien een ziekte die veel zelfredzaamheid vereist.

Door het handboek te digitaliseren wordt de informatie niet alleen toegankelijker, maar ook begrijpelijker. Digitaal is er namelijk veel meer mogelijk dan op papier. Denk aan een voorlees- en zoekfunctie en animaties. Het wordt dus niet zomaar een e-book, maar een digitale tool voor persoonsgerichte zorg. Zo krijgen mensen met diabetes type 2 meer regie over hun gezondheid.

Voor de digitale integratie zocht Pharos een ervaren partner met zowel kennis over de ketenzorg als een koppeling met de Huisartsinformatiesystemen (HIS’en). Zij vond deze in MiGuide. De MiGuide app wordt al door huisartsen aan mensen met diabetes type 2 aangeboden om ze te helpen bij het verbeteren van hun leefstijl. “De MiGuide app helpt mensen met diabetes stap voor stap gezonder te leven. Dit doen we door kennis over diabetes en leefstijl samen te brengen met inzicht in de eigen gezondheid door het bijhouden van voeding, beweging en zelfmetingen. Een module op basis van het handboek ‘ik heb diabetes’ sluit hier enorm goed bij aan.” aldus Arjen Huizinga, directeur van MiGuide.

Het digitaliseren van het handboek gebeurt samen met vooraanstaande diabetes en leefstijl organisaties en de doelgroep; patiënten en hun huisarts en praktijkondersteuner. Heeft u interesse om als pilot praktijk mee te werken aan dit project en/of wilt u meer informatie? Stuur dan een mailtje naar !

Ook huisartsenpraktijken die nog niet met het MiGuide platform werken kunnen deelnemen. U kunt dan gedurende de looptijd van het onderzoek kosteloos gebruikmaken van het gehele MiGuide platform.

Project details:

Start: September 2021 (fase 1: werven 10 á 12 pilot praktijken en opstellen programma van eisen)
Looptijd: 24 maanden
Projectleiders: Hester van Bommel (Pharos), Rimke Vos (LUMC), Arjen Huizinga (MiGuide)
Samenwerkingspartners: Lifestyle4Health, DiHaG, HetDiabetesfonds, Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)