MiGuide en Pharmeon slaan de handen ineen

MiGuide is nu als ‘diabetes coach’-module beschikbaar in het Uw Zorg online platform van Pharmeon. Pharmeon en MiGuide trekken al langer samen op vanuit hun gedeelde missie; op innovatieve wijze de zorg bereikbaar én betaalbaar te maken. Met deze integratie krijgt de samenwerking definitief vorm.

Huisartsenpraktijken die al met Uw Zorg online werken kunnen nu gemakkelijk MiGuide integreren en zo een belangrijke stap zetten in persoonsgerichte diabeteszorg op afstand. Voor hun patiënten betekent dit, dat zij vanuit de Uw Zorg online app direct toegang krijgen tot de MiGuide app. MiGuide hoopt hiermee het bereik te vergroten en steeds meer diabetes type 2 patiënten te kunnen helpen met het verbeteren van hun leefstijl.

Al meer dan 20 jaar helpt Pharmeon zorgpraktijken met online dienstverlening. Meer dan 4000 zorgpraktijken, waaronder ruim 2000 huisartsen, maken gebruik van de expertise en ervaring van Pharmeon. Met apps als Uw Zorg online, dragen ze bij aan de online toegankelijkheid van de eerstelijnszorg.

Heeft u interesse in MiGuide en/of de koppeling met Uw Zorg online en wat dit voor uw praktijk kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

MiGuide Pharmeon Uw Zorg online